6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Μηχανική των Θραύσεων – Πειραματική Αντοχή των Υλικών και Εργαστήριο

Κωδικός: 9207
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 6ο
Ώρ./εβδ.: 3

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers