6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Υποχρεωτικά

 

9053

Πραγματική Ανάλυση

4

9349

Μαθηματική Στατιστική

4

9157

Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική των Μαθηματικών

3

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

4 μαθήματα από τα ακόλουθα

Ε.Α.

ΣΤ.

Μ.Π.

Ε.Μ.-Υ.Π.

 

 

9151

Βελτιστοποίηση

4

9350

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις II

4

9084

Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμογές

4

9303

Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ

4

9112

Στοχαστικές Διαδικασίες

4

9214

Δομές Δεδομένων

3

9086

Θεωρία Ελαστικότητας

3

9176

Ρευστομηχανική [Τ]

4

9048

Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (Μακροοικονομία)

3

9207

Μηχανική των Θραύσεων – Πειραματική Αντοχή των Υλικών και Εργαστήριο

3

9085

Αυτόματα και Υπολογιστικά Μοντέλα

4

Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Ε.Α. είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση.
Η Ροή ΣΤ. είναι η Στατιστική.
Η Ροή Μ.Π. είναι η Μαθηματικά Πληροφορικής.
Η Ροή Ε.Μ.–Υ.Π. είναι η Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση.