5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση (Τ)

Κωδικός: 9544
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Α.: Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Εξάμηνο: 5ο
Ώρ./εβδ.: 3
Σχολή: ΣΠΜ

SEMFE_LESSON_DESC

Lecturers