5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Μηχανική Συνεχούς Μέσου[Τ]

Κωδικός: 9056
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Α.: Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Ροή: Ροή Ε.Μ.–Υ.Π.: Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση
Εξάμηνο: 5ο
Ώρ./εβδ.: 4
Σχολή: ΣΠΜ

SEMFE_LESSON_DESC

Εισαγωγή. Υποθέσεις της Μηχανικής του Συνεχούς Μέσου. Κινηματική Περιγραφή στο Συνεχές Μέσο: Υλική Περιγραφή, Χωρική Περιγραφή, Βαθμίδα Μετατόπισης, Τροπή, Υλική Παράγωγος ως προς τον Χρόνο, Επιτάχυνση Υλικού Σημείου. Θεώρημα Μεταφοράς Reynolds. Νόμοι Διατήρησης: Διατήρηση Μάζας , Ορμής και Ενέργειας. Εισαγωγικά Στοιχεία της Μηχανικής των Ρευστών: Ροή Ασυμπίεστου και χωρίς Τριβές Ρευστού, Εξίσωση Συνέχειας, Συνάρτηση Ροής, Εξίσωση Bernoulli. Εφαρμογές της Διατήρησης Ορμής και Στροφορμής: Ροή Ασυμπίεστων Ρευστών με Ελεύθερη Επιφάνεια, Κύματα σε Ιδεατά Ρευστά, Επιφανειακά Κύματα, Ροή εντός Σωλήνων. Κατάστρωση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους στην Μηχανική του Συνεχούς Μέσου: ΜΔΕ 1ης Τάξης, ΜΔΕ 2ης Τάξης (Υπερβολικές, Ελλειπτικές, Παραβολικές), Θεωρία των Χαρακτηριστικών, Εφαρμογές στην Κυκλοφοριακή Ροή. Εισαγωγή στη Διάδοση της Θερμότητας. Καταστατικές Σχέσεις για Στερεά και Ρευστά: Στοιχεία Ελαστικότητας και Ιξο‐ελαστικότητας, Νευτώνεια Ρευστά, Εξισώσεις Navier‐Stokes.

Σημείωση από τον οδηγό σπουδών (σελ. 64): "Εάν η μια από τις επιλεγμένες Ροές είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν από τη Λίστα Τ το μάθημα Μηχανική Συνεχούς", δηλαδή όσοι έχουν επιλέξει τη ροή Εφαρμοσμένης Ανάλυσης, χρειάζονται να δηλώσουν ένα ακόμα Τ.

Lecturers