4ο Εξάμηνο

Ιστορία των Μαθηματικών

Κωδικός: 9194
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 4ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες