3ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Κωδικός: 9007
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 3ο
Ώρ./εβδ.: 2

Περιγραφή Μαθήματος

Η Ιστορική, η Ερμηνευτική και η Συστηματική Προσέγγιση στη Φιλοσοφία. Κλάδοι και Περίοδοι της Δυτικής Φιλοσοφίας. Συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των κεντρικών Προβλημάτων της Φιλοσοφίας, όπως εγκυρότητα της γνώσης, αλήθεια, αιτιότητα, νους και ύλη, εξωτερικός κόσμος, καθολικές έννοιες, βούληση και ελευθερία, γλώσσα και πραγματικότητα, είναι και γίγνεσθαι. Η σημασία της Φιλοσοφίας σήμερα. 

Διδάσκοντες