2ο Εξάμηνο

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό)

Κωδικός: 9134
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 2ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί: Το συνεχές μέσο. Τάση: Η έννοια της τάσης. Ο τανυστής των τάσεων. Μετασχηματισμοί του τανυστή των τάσεων. Κύριες τάσεις. Οκτάεδρες διατμηματικές τάσεις. Εξισώσεις ισορροπίας. Παραμόρφωση: Μετατοπίσεις. Παραμορφώ- σεις. Μικρές παραμορφώσεις. Στερεά στροφή. Ο τανυστής των παραμορφώσεων. Μετασχηματισμοί του τανυστή των παραμορφώσεων. Κύριες παραμορφώσεις. Μέγιστη διατμητική παραμόρφωση. Εξισώσεις συμβιβαστού. Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων: Γενικευμένος νόμος του Hooke. Επίδραση της θερμοκρασίας στις σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων. Στοιχεία γραμμικής ελαστικότητας: Το πρόβλημα της γραμμικής ελαστικότητας. Τασική συνάρτηση. Αξονικά προβλήματα: Αξονικά προβλήματα στατικώς ορισμένα και στατικώς αόριστα. Το διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων. Εξιδανικεύσεις του διαγράμματος σ-ε. Επίπεδα προβλήματα. Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης.  Κύκλος Mohr σε 2-D. Η αστοχία και η πλαστική συμπεριφορά των υλικών: Η αστοχία των υλικών. Κριτήρια αστοχίας. Κριτήρια Mises-Tresca-Mohr. Πλαστική συμπεριφορά των υλικών. Πλαστική διαρροή κατά Mises. Εξισώσεις Prandtl-Reuss. Στοιχεία Μηχανικής των Θραύσεων.

Διδάσκοντες