2ο Εξάμηνο

Εργαστηριακή Φυσική

Κωδικός: 9344
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 2ο
Ώρ./εβδ.: 2
Σχολή: ΣΠΜ

Περιγραφή Μαθήματος

Τρία 2-ωρα εισαγωγικά θεωρητικά μαθήματα: Εισαγωγικά. Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων – Θεωρητική Άσκηση 1. Παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων – Θεωρητική Άσκηση 2. 6 εργαστηριακές ασκήσεις (2-ωρης διάρκειας, κυρίως Ηλεκτρομαγνητισμού), από τις ακόλουθες: Χαρτογράφηση ηλεκτρικού πεδίου, Μελέτη της χωρητικότητας πυκνωτή και μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς υλικών, Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου ενός σωληνοειδούς, Μέτρηση του λόγου cp/cv των αερίων, Μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου, Παλμογράφος, Τηλεμετρία, Εξαναγκασμένες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, συντονισμός, Μέτρηση της μαγνητικής διαπερατότητας μ0 του κενού. Βαθμονόμηση θερμοζεύγους. 1 εργαστηριακή άσκηση από τις ανωτέρω, για όσους είχαν απουσιάσει από μία άσκηση. Στο τέλος του εξαμήνου γίνεται και θεωρητική εξέταση, από την οποία προκύπτει ένα ποσοστό του τελικού βαθμού του μαθήματος

Διδάσκοντες