1ο Εξάμηνο

Μηχανική Ι (Στατική)

Κωδικός: 9006
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 1ο
Ώρ./εβδ.: 3
Σχολή: ΣΠΜ

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού. Δύναμη και ροπή: Η δύναμη ως διάνυσμα σε 2 και 3 διαστάσεις. Η ροπή ως προς σημείο και ως προς άξονα. Θεώρημα Varignon. Ισοδυναμία και αναγωγή συστημάτων δυνάμεων και ροπών. Συστήματα παραλλήλων δυνάμεων. Η έννοια της κατανεμημένης φόρτισης. Κεντρικός άξονας. Ιδιότητες επιφανειών: Επιφανειακές ροπές 1ης τάξεως. Γεωμετρικά κέντρα και κέντρα μάζας. Ροπές αδράνειας. Ισορροπία: Βαθμοί ελευθερίας κινήσεως. ΣύνδεσμοιΣτηρίξεις. Διάγραμμα ελευθέρου σώματος. Ισορροπία στερεού σώματος στο επίπεδο και στο χώρο. Εφαρμογή: Στοιχεία υδροστατικής. Δύναμη επί βυθισμένων επιφανειών. Φορείς: Ραβδωτοί φορείς - Δικτυώματα, Ολόσωμοι φορείς-Διαγράμματα Μ,Q,Ν,Τ. Ειδική εφαρμογή: Εύκαμπτοι φορείς-Αλυσσοειδής. Τριβή. Δυνατό έργο: Έργο και δυνατό έργο. Αρχή δυνατών έργων. Αρχή δυνατής ισχύος 

Διδάσκοντες