9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Πυρηνική Τεχνολογία

Κωδικός: 9197
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Π.Φ.+Σ.Σ.: Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια (επιλογή)
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες