9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Υποχρεωτικά

 

9334

Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο ΙΙ

4

9335

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 4

4

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

3 μαθήματα από τα ακόλουθα

Υ.+ Θ.Φ.

Π.Φ. +Σ.Σ

Ο-Η. +Λ.

Π.Τ.Υ.

Μ.Υ.

 

 

9163

Θεωρητική Φυσική

ή

4

9343

Φυσική Πολλών Σωμάτων και Κβαντικοί Υπολογιστές

ή

4

9197

Πυρηνική Τεχνολογία

ή

4

9198

Εφαρμογές Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον

ή

4

9128

Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών

ή

4

9200

Νέα Τεχνολογικά Υλικά

ή

4

9201

Μικροσυστήματα και Νανοτεχνολογία

ή

4

9340

Σύνθετα Υλικά

4

9199

Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική

4

9204

Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά Δίκτυα

4

9211

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του Διαδικτύου

3

9096

Τεχνικές Πειραματικής Φυσικής

4

9168

Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ

4

9337

Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου

4

9205

Φυσική του Περιβάλλοντος

4

9342

Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστημάτων

4

9542

Διάδοση σε ιονισμένα μέσα

4

9209

Δίκαιο

4

9210

Περιβαλλοντική Πολιτική

3

9132

Οικονομική Ανάλυση V (Οικονομική των Επιχειρήσεων)

4

9538

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Υ.+Θ.Φ είναι η Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.
Η Ροή Π.Φ.+Σ.Σ είναι η Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια.
Η Ροή Ο-Η.+Λ. είναι η Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ.
Η Ροή Π.Τ.Υ. είναι η Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά.
Η Ροή Μ.Υ. είναι η Μηχανική των Υλικών.