8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Κωδικός: 9229
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες