8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Οικονομική Ανάλυση IV (Οικονομική της Τεχνολογίας)

Κωδικός: 9360
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 2

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες