8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Εισαγωγή στη Φυσική και τεχνολογία της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης

Κωδικός: 9361
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες