8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Υπολογιστική Μηχανική Ι

Κωδικός: 9129
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Μ.Υ.: Μηχανική των Υλικών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες