8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Φυσική των Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων

Κωδικός: 9166
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ο-Η.+Λ.: Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ
Ροή: Ροή Π.Τ.Υ.: Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες