8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Εφαρμογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και Βιολογία

Κωδικός: 9125
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Π.Φ.+Σ.Σ.: Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες