8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Γενική Θεωρία Σχετικότητας – Κοσμολογία

Κωδικός: 9358
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Υ.+Θ.Φ.: Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική (επιλογή)
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες