7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)

Κωδικός: 9333
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες