7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις

Κωδικός: 9331
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες