7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

Κωδικός: 9330
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες