7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα

Κωδικός: 9328
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 2

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες