7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Μηχανική Συνεχούς Μέσου

Κωδικός: 9327
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Μ.Υ.: Μηχανική των Υλικών
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες