7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Διηλεκτρικές, Οπτικές Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών

Κωδικός: 9110
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Π.Τ.Υ.: Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες