7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Υποχρεωτικά

 

9324

Πυρηνική Φυσική

4

9325

Στοιχειώδη Σωματίδια Ι

4

9326

Επιστήμη των Υλικών

4

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

3 από τα ακόλουθα

Υ.+ Θ.Φ.

Π.Φ. +Σ.Σ

Ο-Η. +Λ.

Π.Τ.Υ.

Μ.Υ.

 

 

9068

Υπολογιστική Φυσική Ι

4

9326

Τεχνολογία Ανιχνευτών και Επιταχυντικών Διατάξεων

4

9133

Οπτοηλεκτρονική

4

9110

Διηλεκτρικές, Οπτικές Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών

4

9327

Μηχανική Συνεχούς Μέσου

3

9328

Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα

2

9330

Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

3

9331

Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις

3

9071

Φιλοσοφία της Φυσικής

2

9333

Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)

3

9547

Πολύπλοκη Δυναμική Χαμιλτονιανών Συστημάτων και Εφαρμογές

3

Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Υ.+Θ.Φ είναι η Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.
Η Ροή Π.Φ.+Σ.Σ είναι η Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια.
Η Ροή Ο-Η.+Λ. είναι η Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ.
Η Ροή Π.Τ.Υ. είναι η Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά.
Η Ροή Μ.Υ. είναι η Μηχανική των Υλικών.