6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας – Διδακτική της Φυσικής

Κωδικός: 9171
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 6ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη:

Α) Θεωρητικό μέρος: Επιστημονικός γραμματισμός. Το αντικείμενο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ).  Οι ιδέες των μαθητών.  Τα διδακτικά μοντέλα. Οι επιστημονικές διαδικασίες. Τα διδακτικά εργαλεία. H αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη διδασκαλία των ΦΕ. Η αξιοποίηση των άτυπων πηγών μάθησης καθώς και στοιχείων από την ιστορία και τη φιλοσοφία των ΦΕ στη διδασκαλία τους. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας (Σχέδια μαθήματος - Φύλλα εργασίας). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών.

Β) Πρακτική Άσκηση: Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει δίωρη παρακολούθηση σε σχολείο και διδασκαλία μιας διδακτικής ώρας.

Διδάσκοντες