6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Θεωρία Ελαστικότητας

Κωδικός: 9107
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Μ.Υ.: Μηχανική των Υλικών
Εξάμηνο: 6ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες