6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Ανάλυση Σήματος

Κωδικός: 9167
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Π.Φ.+Σ.Σ.: Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
Ροή: Ροή Ο-Η.+Λ.: Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ
Εξάμηνο: 6ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες