6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Θεωρία Ομάδων στη Φυσική

Κωδικός: 9097
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Φυσικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Υ.+Θ.Φ.: Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική
Ροή: Ροή Π.Τ.Υ.: Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά
Εξάμηνο: 6ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες