5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΡΟΕΣ

Ώρ./εβδ.

 

Υποχρεωτικά

 

9093

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

4

9077

Κβαντομηχανική ΙΙ

4

9123

Στατιστική Φυσική

4

9095

Οπτική και Εργαστήριο

4

9323

Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής

3

9075

Γενική Χημεία

3

9174

Αρχές Παιδαγωγικής

3

Τα Υποχρεωτικά Ροής, φέρουν την ένδειξη .
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα των Ροών φέρουν την ένδειξη .
Στα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής(*) δεν υπάρχει κάποια ένδειξη (η αντίστοιχη θέση είναι κενή).
Η Ροή Υ.+Θ.Φ είναι η Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.
Η Ροή Π.Φ.+Σ.Σ είναι η Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια.
Η Ροή Ο-Η.+Λ. είναι η Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ.
Η Ροή Π.Τ.Υ. είναι η Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά.
Η Ροή Μ.Υ. είναι η Μηχανική των Υλικών.