9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Στοχαστικές Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές

Κωδικός: 9546
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Α.: Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Ροή: Ροή ΣΤ.: Στατιστική
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες