9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κωδικός: 9538
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 9ο

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες