9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Δίκαιο

Κωδικός: 9193
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες