9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Μηχανικής

Κωδικός: 9188
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Μ.–Υ.Π.: Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες