9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου

Κωδικός: 9131
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Μ.Π.: Μαθηματικά Πληροφορικής
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες