9ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών

Κωδικός: 9115
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Μ.Π.: Μαθηματικά Πληροφορικής
Εξάμηνο: 9ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες