8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Κωδικός: 9228
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες