8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Οικονομική Ανάλυση ΙV (Οικονομική της Τεχνολογίας)

Κωδικός: 9357
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες