8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Κωδικός: 9215
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 2

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες