8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα

Κωδικός: 9141
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 3
Σχολή: ΣΠΜ

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες