8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Αριθμητικές Μέθοδοι στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Κωδικός: 9181
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες