8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων

Κωδικός: 9186
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Μ.–Υ.Π.: Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 3

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες