8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Θεωρία Γραφημάτων

Κωδικός: 9118
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Μ.Π.: Μαθηματικά Πληροφορικής
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες