8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Γραμμικά Μοντέλα και Σχεδιασμοί

Κωδικός: 9142
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή ΣΤ.: Στατιστική
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες