8ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών

Κωδικός: 9146
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες