7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Οικονομική Ανάλυση ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Οικονομική)

Κωδικός: 9310
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες