7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Φιλοσοφία των Μαθηματικών

Κωδικός: 9136
Κατηγορία: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 4

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκοντες