7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Κωδικός: 9545
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Α.: Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Ροή: Ροή ΣΤ.: Στατιστική
Εξάμηνο: 7ο
Ώρ./εβδ.: 4
Σχολή: ΣΠΜ

Περιγραφή Μαθήματος

Διμελείς σχέσεις‐σχέσεις προτίμησης και συναρτήσεις χρησιμότητας: Συνέχεια, κυρτότητα των σχέσεων προτίμησης και συναρτήσεων χρησιμότητας. Συνέχεια συναρτήσεων (άνω και κάτω ημισυνέχεια) σε μετρικούς χώρους. Μεγιστοποίηση σε κυρτά σύνολα, αναπαράσταση σχέσεων προτίμησης. Θεωρία ζήτησης: Το σύνολο προϋπολογισμού (budget set), αντιστοιχία ζήτησης. Πλειότιμες απειονίσεις σε μετρικούς χώρους. Συνέχεια. Οικονομίες ανταλλαγής: Συνάρτηση υπερβάλλουσας ζήτησης (excess demand function) και η έννοια της ισορροπίας. Η έννοια της κατανομής (ατομικά λογική, βέλτιστη κατά Pareto, κατανομή πυρήνα, κατανομή ισορροπίας). Οικονομίες παραγωγής: Σύνολο παραγωγής, γραμμική βελτιστοποίηση, η έννοια της ισορροπίας. Ισορροπία: Θεωρήματα σταθερού σημείου. Θεωρήματα ισορροπίας.

Διδάσκοντες