6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική των Μαθηματικών

Κωδικός: 9157
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Εξάμηνο: 6ο
Ώρ./εβδ.: 3
Σχολή: ΣΠΜ

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές έννοιες Διδακτικής. Ψυχολογικές θεωρήσεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Ο ρόλος της αναπαράστασης στα Μαθηματικά. Τα συστήματα σημειωτικής αναπαράστασης και η σημασία τους στη διαδικασία μάθησης. Η φυσική γλώσσα στα Μαθηματικά. Το διδακτικό συμβόλαιο. Η διδακτική μετατόπιση. Η κοινωνικο-πολιτισμική θεώρηση στη μεθοδολογία της έρευνας και η επίδραση του πολιτισμικού πλαισίου πάνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών.

Διδάσκοντες