6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών

Ρευστομηχανική [Τ]

Κωδικός: 9176
Κατηγορία: Υποχρεωτικό Ροής
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Μ.–Υ.Π.: Εφαρμοσμένη Μηχανική-Υπολογιστική Προσομοίωση
Εξάμηνο: 6ο
Ώρ./εβδ.: 4
Σχολή: ΣΠΜ

Περιγραφή Μαθήματος

Υπόθεση του συνεχούς. Ανάπτυξη βασικών αρχών της ρευστομηχανικής: κινηματική ροών, δυνάμεις και παραμόρφωση των ρευστών, βασικές εξισώσεις (διατήρηση μάζας, ορμής, ενέργειας) σε ολοκληρωτική και διαφορική μορφή, καταστατικοί νόμοι, λύσεις των εξισώσεων Navier‐Stokes. Διαστατική ανάλυση και ομοιότητα. Ατριβη ροή: κυκλοφορία, δυναμική δινών, δυναμική ροή. Ιξώδεις ροές: σημασία αριθμού Reynolds, απόρρευμα, οριακά πεδία, αποκόλληση οριακού στρώματος. Τυρβώδεις ροές.

Διδάσκοντες